Om Östersunds Padelklubb

Östersunds Padelklubb är en ideell förening som verkar för att öka intresset och utövandet av padel, genom att i sin regi arrangera träningsläger, tävlingar, resor och andra aktiviteter. 

Medlemmarna i föreningen får ta del av rabatter, får förtur till arrangemang anordnade av föreningen och som spelare kan man ha sin tävlingslicens genom Östersunds Padelklubb. Men det viktigaste – och roten till allt – man får ha roligt ihop och vara en del i gemenskapen.

Föreningens styrelse sammanträder ca 10 gånger per år, årsmötet går av stapeln innan utgången av mars månad. Alla medlemmar är välkomna att skicka in motioner fram till och med fyra veckor före årsmötet, i enlighet med Östersunds Padelklubb stadgar.

Östersund Padelklubb kommer att verka för att samarbeta med samtliga Östersunds hallar, för närvarande finns det hallar i Torvalla, Lugnvik, Frösön och Odenskog – men inom kort väntas ytterligare hallar i Torvalla samt på Stadsdel Norr. Är du intresserad av att engagera dig i föreningen, eller i någon av dess utskott, vänligen kontakta styrelsen på styrelse@osdpadelklubb.se och meddela ditt intresse.

Önskar du skicka faktura till Östersunds Padelklubb skickar du till fakturaadress:

Östersunds Padelklubb, GEM 7368025156847, Box 171, 831 22 Östersund

Faktura skall skickas per epost bifoagd i PDF-format: 

osdpadelklubb@pdf.attest.nu

östersunds padelklubb