Gymnasielinje med inriktning padel

Östersunds Gymnasium har under hösten 2021 startat upp en ny gymnasielinje med inriktning padel

Uppdraget gällande utförande åligger Östersunds Padelcentrum.  Padeltränare är Max Wennerklev. Rektor på Östersunds Gymnasium är Morgan Bygdell. Östersunds Padelklubb är ansvarig förening.   

 

Önskar du få mer information kontakta Max Wennerklev: ostersundspadel@gmail.com